PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Intercamper.nl is een gespecialiseerde webshop in kampeer- en caravanaccessoires en sfeerverwarmingsproducten.  Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring:

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: 088 1301 400 | ma t/m vrij tussen 09:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00 uur
E-mail: info@intercamper.nl
Online via het contactformulier: intercamper.nl/contact
Post: Intercamper.nl, Kruiswijk 10D, 1761 AR Anna Paulowna

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website/webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens en bedrijfsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw contact- en bedrijfsgegevens alleen wanneer u zich online bij ons registreert.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Functie
 • Gebruikersnaam
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over het gebruik van onze diensten en bestellingen
 • IBAN
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • Inloggegevens (exclusief uw wachtwoord)
 • Lidnummer
 • NAW-gegevens
 • Schermnaam
 • Statistieken gegevens, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
Om uw inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community, of mailinglijst te verwerken.
Om u te kunnen informeren over acties of productassortiment.
Om uw bestelling te verwerken.
Om uw klacht over een bedrijf of uw reactie op een klacht te verwerken.
Om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.
Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze dealers en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen of controleren.
Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
Om uw gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de eigen website.
Om uw gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses.
Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat wij u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch, om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door uw bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account, uw aankopen in onze webshop en het lezen van onze nieuwsbrieven) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Door deze gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn. Daarnaast maken wij gebruik van Hotjar en Google Analytics om anonieme data te verzamelen over het gebruik van onze website. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Dan volgt u deze link: cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en bestellen in de webshop.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als u een account hebt kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Intercamper.nl via de volgende gegevens:

E-mail: info@intercamper.nl
Online via het contactformulier: intercamper.nl/contact
Post: Intercamper.nl, Kruiswijk 10D, 1761 AR in Anna Paulowna

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én jouw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als uw klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding: 1 januari 2021.